Aquest any, l’escola s’encarregarà també de l’organització dels casals d’estius: el tradicional Casalet (de P3 a 6è de Primària); i el Casal Esportiu, dirigit als que necessiten emocions més fortes (de 4t de Primària a 4t d’ESO).

CASAL VORAMAR CASAL ESPORTIU
Informació pràctica
Programació Casal Voramar
Full d’autorització
Dossier del Casal
Informació pràctica
Planificació Casal Esportiu
Full d’autorització
Dossier del Casal Esportiu

Preus:
Matins (9h a 13h) 60 €
Matí i tarda (9h a 13h i 15h a 17h) 75 €
Matí i dinar (9h a 15h) 95 €
Matí dinar i tarda (9h a 17h) 109 €
Acollida (7:30h a 9h) 16 €

L’AMPA aplicarà una subvenció a aquest preu en funció del nombre de participants