Els projectes de Camí Escolar són iniciatives per fomentar que infants i joves facin el seu recorregut diari de casa a l’escola, a peu o en bicicleta, de manera autònoma, és a dir, sense acompanyament adult. Sabies que la nostra escola forma part d’aquest projecte?

Davant de la por experimentada pels adults, segons alguns estudis, la major part de nenes i nens se senten segurs a la seva ciutat. Tot i que aquestes pors no són gens infundades, l’objectiu és que els nens i nenes puguin anar de casa a l’escola i a la inversa d’una forma més segura. Com? Tenint comerços i punts de referència que els serveixen d’ajuda en cas de qualsevol problema.

Els camins escolars són també un bon punt de partida per abordar reptes més amplis que han d’afrontar els nostres pobles i ciutats, com són l’assoliment d’un model de mobilitat més sostenible i la reflexió respecte al dret dels infants a la ciutat.

CAMINS ESCOLARS DEL POBLENOUcaminsEscolars
Descarregueu-vos aquí el document CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC del Poblenou/Sant Martí

Trobareu més informació a:

Triptic dels camins escolars del Poblenou

Desplegable Camí Escolar Poblenou

Fullet Ajuntament

web dels camins escolars de l’Ajuntament de Barcelona.

RESPONSABLES A L’AMPA: Angel Jiménez