PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

L’activitat es duu a terme amb l’escola de skateboarding Club Esportiu Skateboard Catalunya i està basada en la inclusió, la integració, la igualtat i el desenvolupament individual i col·lectiu dels nens i nenes, de forma que es puguin iniciar en la pràctica esportiva, aprenent a jugar i a aprendre jugant.

Els objectius generals de l’activitat són els següents:

CAPACITATS CONDICIONALS I BÀSIQUES PERCEPTIVO-MOTRIUS

– Desenvolupar les capacitats físiques bàsiques i perceptivo-motrius de l’alumnat per mitjà de la pràctica de l’skateboard.

– Aconseguir que l’alumnat tingui un domini del propi cos sobre el skateboard.

– Comprovar que l’alumnat sigui capaç de desplaçar-se sense entrebancar-se i amb fluïdesa.

ÀMBIT AFECTIU I SOCIAL

– Aconseguir una disposició favorable capa a la pràctica habitual de l’exercici físic.

– Desplaçar-se en skateboard de manera segura i cívica respecte a altres usuaris del medi.

– Col·laborar amb els/les companys/es per a crear un ambient de treball positiu.

– Respectar els interessos dels/les participants cap a la continuïtat de l’esport i oferir varietat de opcions: pràctica de caràcter recreatiu, d’oci i salut, de competició, etc.

– Potenciar agrupaments de l’alumnat independentment del gènere, capacitat o habilitat.

– Trencar amb la pràctica estipulada segons l’edat i gènere de l’alumnat, potenciant les disciplines esportives minoritàries en creixement exponencial.

ÀMBIT COGNITIU

– Transmetre la capacitat d’anàlisi i la correcta supervisió dels exercicis tècnics de cada una de les Unitats Didàctiques.

– Conèixer les diferents disciplines i modalitats existent en les que es requereix la utilització d’un monopatí.

– Establir les òptimes condicions de seguretat necessàries en cada ocasió.

– Descobrir i analitzar les possibilitats recreatives i associatives del patinatge

Material necessari

Cada participant en l’activitat necessita el material necessari de protecció per al desenvolupament de les sessions. El Club Esportiu Skateboard Catalunya ofereix la cessió del material necessari per a les classes, com el casc i els skateboards, durant el temps que duri l’activitat.

RESPONSABLE A L’AMPA

Jorge Azpilicueta
Email: extraescolars@ampavoramar.cat