PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Els cursos de natació estan adaptats a les diferents edats i nivells dels nens i conduïts per monitors en grups reduïts, amb l’objectiu bàsic que els nens aprenguin a desenvolupar-se en el mitjà aquàtic.

METODOLOGIA A INFANTIL

El CEM Marítim dividim l’etapa Infantil (P2 a P5) en 4 nivells: dofí Blanc, dofí groc, dofí verd i dofí blau.

Dofí Blanc-Dofí Groc (P2-P3): en aquesta etapa l’objectiu principal és l’adaptació i familiarització amb el medi aquàtic. Posteriorment i d’una manera progressiva és van introduït continguts, com la respiració, els desplaçaments amb ajuda o amb material, flotacions, entrades a l’aigua, a més dels hàbits propis de l’activitat i les actituds. Les sessions es presenten d’una forma molt lúdica, el joc és present en totes les activitats perquè el nen/nenes gaudeixin al màxim sempre respectant el ritme d’aprenentatge de cada nen i el seu nivell inicial.

Dofí Verd-Dofí Blau (P4-P5): en aquesta etapa l’objectiu és que els nens/nenes vagin guanyant autonomia dins l’aigua i que finalitzin el cicle fent desplaçaments sense material. En aquesta edat també treballem habilitats pròpies de l’activitat; major control de la respiració, flotacions amb material i sense, desplaçaments i propulsions amb material i sense, salts i equilibris a l’aigua, etc. Que el nen s’ho passi bé i vingui motivat continua sent un dels objectius i és per això que el joc continua present en moltes de les activitats proposades.

Durant el curs és realitzen tres avaluacions; una avaluació inicial per veure el nivell dels alumnes l’inici de la temporada. Aquesta avaluació serveix al tècnic perquè pugui programar d’una manera més adequada els objectius i continguts del curs. Una avaluació formativa realitzada al febrer de la qual els pares reben un informe i una avaluació informe final.

METODOLOGIA A PRIMÀRIA

Un cop finalitzada l’etapa infantil, a primària diferenciem 7 nivells o cavallets, que són: cavallet blanc, groc, taronja, verd, vermell, blau i negre.

LLOC ON ES DESENVOLUPA L’ACTIVITAT

Poliesportiu Marítim
Passeig Marítim, 33
08003 Barcelona
www.claror.cat/maritim

TRASLLATS I ACOMPANYAMENTS

El trasllat dels nens de l’escola a la piscina (Centre Esportiu Marítim) es fa amb autocar i estan acompanyats per un grup de monitors sota la responsabilitat de l’escola des de la sortida fins la tornada. Un cop arribats a l’escola, l’autocar estaciona al carrer Badajoz (davant SEAT) i aquí els infants són recollits per les famílies. En cap cas, es podrà recollir l’alumne/a directament al Centre Esportiu Marítim.

EQUIPAMENT NECESSARI

– Banyador
– Barret, millor de roba
– Xancletes
– Tovallola
– Roba interior de recanvi pels més petits

Tot ha d’estar marcat amb el nom i cognoms de l’alumne/a (inclosa roba de carrer) per evitar confusions i pèrdues.

DOCUMENTACIÓ

A continuació podeu trobar el document d’autorització que haureu de retornar omplert abans del dia d’inici de l’activitat. Us demanem que ens el feu arribar a través de l’agenda o deixant-lo a la recepció de l’escola. Recordeu que sense aquest document el vostre fill/a no podrà participar a l’activitat.

Full autorització

COST DE L’ACTIVITAT (CURS DE NATACIÓ+TRASLLATS EN AUTOCAR+ACOMPANYAMENT):

L’import de les activitats és anual, fraccionat en 3 pagaments:

  • A l’octubre es cobrarà en concepte de matrícula 1/3 del cost de l’activitat
  • Al gener es cobrarà 1/3  del cost de l’activitat
  • A l’abril es cobrarà 1/3 final del cost de l’activitat.

L’AFA VORAMAR es reserva el dret a modificar el preu de l’activitat de natació, curs a curs, mai un cop iniciada l’activitat.

INSCRIPCIONS. RÈGIM D’ALTES I BAIXES.

ALTES

Les inscripcions per a l’activitat de natació es faran dins el mateix termini que marca l’AFA com a “període d’inscripció activitats extraescolars” i serà omplint un formulari web.

El curs de natació es desenvolupa d’octubre a juny i l’alumne/a es matricula per a tot l’any.

BAIXES

Per raons mèdiques l’alumne/a es podrà donar de baixa, amb la possibilitat de no pagar els trimestres no iniciats, sempre i quan avisi amb 15 dies abans de l’inici d’un nou trimestre.

Procediment: El comunicat de baixa s’haurà d’enviar a “extraescolars@afavoramar.cat”, indicant clarament: nom de l’alumne, curs i causa mèdica específica de la baixa.

Posteriorment, es dipositarà a la recepció de l’escola un escrit a l’atenció de COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS-NATACIÓ en format següent:

DADES DE L’ALUMNE: Cognoms i Nom, curs i classe.
MOTIUS DE LA BAIXA MÈDICA
Signatura dels pares o tutors legals.
S’adjuntarà còpia del CERTIFICAT MÈDIC.

En aquest cas, la família haurà d’abonar l’import corresponent al trimestre iniciat, efectuant baixa bancària els trimestres successius. En cap cas es retornarà l’import del trimestre anterior ni de la matrícula.

RESPONSABLE A L’AFA

Jordi Just
Email: extraescolars@afavoramar.cat