PRESENTACIÓ I METODOLOGIA

El pedagog japonès Jigoro Kano va crear el Judo a partir de l’antiga defensa personal japonesa com una eina per que els infants desenvolupessin el seu autocontrol a la vegada que milloraven la seva psicomotricitat. El Judo es basa en tres principis fonamentals:

 1. “Jiko No Kansei” – Es fonamenta en la recerca de la millora com a persona, de la bona salut, de la intel·ligència i del bon caràcter.
 2. “Jita Kyoei” – Basat en el recolzament mutu, la solidaritat i l’ajuda als caminants a trobar el camí de la seva perfecció.
 3.  “Seiryoku Zenryu” – Que significa l’obtenció del màxim resultat amb el mínim esforç. Es el principi d’eficàcia.

Per als infants, sempre posem l’èmfasi en el segon principi, el JITA KYOEI o benestar per a tots a través de l’ajuda mútua. Sovint, els nostres mètodes es fonamenten en dues formes d’estudi anomenades SOTAI RENSHU i RANDORI. La seva vinculació al principi del Jita Kyoei fa que, sota el nostre punt de vista, esdevinguin formes de treball òptimes per als nostres infants. Per entendre aquesta vinculació us proposem un petit glossari de termes:

TANDOKU RENSHU: És l’estudi individual, sense company, d’exercicis o tècniques de judo amb la finalitat de millorar la coordinació, la velocitat i l’automatisme que tot moviment requereix. Es pot practicar davant d’un mirall, una paret, amb gomes, etc.

SOTAI RENSHU: És l’estudi amb un company que realitzem amb la finalitat de perfeccionar la tècnica mitjançant la pràctica dels Uchi komi (repeticions de tècniques sense projectar), el Kata (estudi en detall de la forma de les tècniques), el Nage komi (repeticions de tècniques projectant) y el Randori (pràctica lliure de les tècniques).

RANDORI: És la pràctica lliure de totes les tècniques de judo tot respectant els principis bàsics del nostre esport. L’objectiu consistirà en realitzar les tècniques tan correctament com sigui possible, amb la intenció de projectar (també per desenvolupar un treball de judo terra), però sense tenir por a ser projectat (o controlat a terra). Cal donar-se a un mateix l’ oportunitat de projectar amb fluïdesa i cal donar al company la mateixa oportunitat. Cal que tinguem cura del company controlant la seva caiguda, és així com obtindrem respecte per quan hàgim de caure nosaltres. El cos i l’esperit han d’estar completament relaxats, així treure’m el màxim profit al Randori.

SHIAI: És la competició i cal dur-la a terme seguint unes normes específiques tipificades al Reglament d’Arbitratge.

MATERIAL

Per a la pràctica de l’activitat, cada alumne haurà de portar el seu propi quimono.

PROFESSOR

Jordi García Muñoz

Tècnic Esportiu (Gencat)
Entrenador nacional de Judo (CSD)
Entrenador nacional de Defensa Personal (CSD)
Cinturó Blanc i Vermell 7é DAN (RFEJYDA)
CV a www.moveu.org

NIVELLS, HORARIS, NÚMERO DE PLACES I PREU DEL CURS 2019/20

 

judo 1 P5, 1r, 2n EP  dijous 17.15 a 18.10 (sortida al carrer 18.25h) 18 165€
judo 2 2n (segons nivell), 3r, 4t, 5è, 6è EP  dijous 18.30 a 19.15 (sortida al carrer 19.30 ) 18 165€
judo 3 6è EP (segons nivell), ESO  dijous 19.45 a 20.45 18 165€

Per pares i mares d’alumnes de l’escola VORAMAR , la quota és de 235 €/curs.

LLICÈNCIES FEDERATIVES (ASSEGURANÇA)

Les llicències ténen el període de cobertura de gener fins desembre. És per això que a l’OCTUBRE ÉS PAGARÀ LA COBERTURA FINS EL DESEMBRE 2017 (els nous inscrits), i al DESEMBRE ÉS PAGARÀ LA COBERTURA DE TOT EL 2018

Us recordem que al desembre serà obligatori abonar la quota pel 2018.

Fins el 16 d’octubre de 2017, l’alumne haurà de portar al professor i segons l’edat del nen/a, conjuntament amb la FITXA de Judo, l’import de;

Fins a 6 anys   ----------------------------  25,00 €
De 7 a 9 anys   ----------------------------  30,00 €
De 10 a 12 anys  ----------------------------  35,00 €
De 13 a 16 anys  ----------------------------  48,00 €
Adults (17 i més) -----------------------------  60,00 €

El preu dels Kimonos fins 1,30m 42€: per 1,40 i 1,50m 45€; per 1,60 a 1,80m 55€

ES POT ENCAREGAR PER EMAIL O WHATSAPP AL PROFESSOR I PAGAR EN MÀ (jordi.asjuba@gmail.com ò 699924690 indicant nom nen/a i alçada)

RESPONSABLE A L’AMPA

Neus Victor
Email: extraescolars@ampavoramar.cat