PRESENTACIÓ I METODOLOGIA

El pedagog japonès Jigoro Kano va crear el Judo a partir de l’antiga defensa personal japonesa com una eina per que els infants desenvolupessin el seu autocontrol a la vegada que milloraven la seva psicomotricitat. El Judo es basa en tres principis fonamentals:

  1. “Jiko No Kansei” – Es fonamenta en la recerca de la millora com a persona, de la bona salut, de la intel·ligència i del bon caràcter.
  2. “Jita Kyoei” – Basat en el recolzament mutu, la solidaritat i l’ajuda als caminants a trobar el camí de la seva perfecció.
  3.  “Seiryoku Zenryu” – Que significa l’obtenció del màxim resultat amb el mínim esforç. Es el principi d’eficàcia.

Per als infants, sempre posem l’èmfasi en el segon principi, el JITA KYOEI o benestar per a tots a través de l’ajuda mútua. Sovint, els nostres mètodes es fonamenten en dues formes d’estudi anomenades SOTAI RENSHU i RANDORI. La seva vinculació al principi del Jita Kyoei fa que, sota el nostre punt de vista, esdevinguin formes de treball òptimes per als nostres infants. Per entendre aquesta vinculació us proposem un petit glossari de termes:

TANDOKU RENSHU: És l’estudi individual, sense company, d’exercicis o tècniques de judo amb la finalitat de millorar la coordinació, la velocitat i l’automatisme que tot moviment requereix. Es pot practicar davant d’un mirall, una paret, amb gomes, etc.

SOTAI RENSHU: És l’estudi amb un company que realitzem amb la finalitat de perfeccionar la tècnica mitjançant la pràctica dels Uchi komi (repeticions de tècniques sense projectar), el Kata (estudi en detall de la forma de les tècniques), el Nage komi (repeticions de tècniques projectant) y el Randori (pràctica lliure de les tècniques).

RANDORI: És la pràctica lliure de totes les tècniques de judo tot respectant els principis bàsics del nostre esport. L’objectiu consistirà en realitzar les tècniques tan correctament com sigui possible, amb la intenció de projectar (també per desenvolupar un treball de judo terra), però sense tenir por a ser projectat (o controlat a terra). Cal donar-se a un mateix l’ oportunitat de projectar amb fluïdesa i cal donar al company la mateixa oportunitat. Cal que tinguem cura del company controlant la seva caiguda, és així com obtindrem respecte per quan hàgim de caure nosaltres. El cos i l’esperit han d’estar completament relaxats, així treure’m el màxim profit al Randori.

SHIAI: És la competició i cal dur-la a terme seguint unes normes específiques tipificades al Reglament d’Arbitratge.

MATERIAL

Per a la pràctica de l’activitat, cada alumne haurà de portar el seu propi kimono.

PROFESSOR

Jordi García Muñoz

Tècnic Esportiu (Gencat)
Entrenador nacional de Judo (CSD)
Entrenador nacional de Defensa Personal (CSD)
Cinturó Blanc i Vermell 7é DAN (RFEJYDA)
CV a www.moveu.org

LLICÈNCIES FEDERATIVES (ASSEGURANÇA)

Les llicències ténen un període de cobertura de gener fins a desembre.

El preu de la llicència federativa anual del 2022 és de :

Fins a 6 anys = 40,00 €

De 7 a 9 anys = 45,00 €

De 10 a 12 anys = 55,00 €

De 13 a 16 anys = 69,00 €

Adults (17 i més) = 86,00 €

El preu dels kimonos en funció de l’alçada es :

Fins a 1,30 m = 38€

Fins a 1,40 m = 42€

Fins a 1,50 m = 50€

Fins a 1,60 m – 1.70 m = 60€

Fins a 1.80 m = 65€

ES POT ENCAREGAR PER EMAIL O WHATSAPP AL PROFESSOR I PAGAR EN MÀ (jordi.asjuba@gmail.com ò 699924690 indicant nom nen/a i alçada)

Us podeu posar en contacte a jordi.asjuba@gmail.com ó al 699 92 46

RESPONSABLE A L’AFA

Neus Victor
Email: extraescolars@afavoramar.cat