PRESENTACIÓ

Mitjançant l’activitat de ball modern es pretén que el grup gaudeixi desenvolupant la sensibilitat cap a l’expressió de la dansa moderna i la música a través del propi cos.

L’objectiu general de l’activitat és treballar la coordinació de ritme i música, la flexibilitat, la postura,l’esquema corporal, l’equilibri, la orientació espai-temps i sobre tot que gaudeixin amb allò que fan., és a dir, conèixer el propi cos i comprendre els aspectes bàsics de la seva estructura funcional mitjançant el ball i la música.

METODOLOGIA I CONTINGUTS

Les diverses fases de cada sessió s’inicien amb la ubicació de l’alumne en l’aquí i l’ara, connectant-lo amb el seu cos, l’espai i la música moderna en concret. Posteriorment, es procedeix al despertar i al condicionament del cos pel moviment expressiu mitjançant el activitat o joc d’expressió.

Es treballaran els diferents estils de  ball modern, veien les seves peculiaritats i tècniques específiques, integrant-les dins de varies coreografies que a final de trimesstre mostraran les famílies.

ESTRUCTURA DE LES CLASSES

Dinàmica d’iniciació
Dinàmica d’activació o “energització”
Dinàmica de desenvolupament dels diferents estils i tècniques de ball  modern
Dinàmica de coreografia
Dinàmica de tancament

PROFESSOR

Diverjoc és l’empresa que imparteix aquesta activitat. Va ser creada a l’estiu de 1999 com una entitat sense afany de lucre. És un col•lectiu de professionals amb experiència docent i en l’organització i dinamització d’activitats extraescolars, menjadors escolars, casals i esdeveniments de caràcter lúdic, esportiu, cultural i de lleure.

El cobrament d’aquesta activitat el realitzarà Diverjoc directament. A inici del curs escolar rebreu un missatge d’aquesta empresa demanant que autoritzeu el cobrament de l’activitat al vostre compte corrent i haureu de retornar la butlleta signada per a què es pugui lliurar al vostre banc.

NIVELLS, HORARIS, NÚMERO DE PLACES I PREU DEL CURS 2018/19

balls P5 i 1er EP dimecres  17.00 a 18.00 15 160€ Inscrits

RESPONSABLE AMPA

Mail: extraescolars@ampavoramar.cat