L’AMPA del Voramar és l’associació que agrupa els pares i mares d’alumnes de l’escola VORAMAR per tal de canalitzar els seus interessos col·lectius.

La participació dels pares i mares a l’escola Voramar es fa a través de l´AMPA, amb l’objectiu d’ajudar a que el projecte educatiu sigui el màxim de profitós per als nostres fills i filles.

La nostra missió és gestionar, finançar i promoure una sèrie d’activitats que són molt importants, com ara:

  • Promoure la participació dels pares en el Consell Escolar
  • Promoure i realitzar activitats esportives, culturals i artístiques
  • Fer un seguiment dels menús i organització del menjador
  • Organitzar les activitats extraescolars, colònies i casals d’estiu
  • Canalització de propostes de pares i mares vers el Consell Escolar
  • Organitzar activitats socials: cavalcada de Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, etc.
  • Adequació i millores d’alguns equipaments de l’escola
  • Cooperació amb altres entitats com ara l’Ajuntament per dur a terme projectes que ens afecten (per exemple, projecte Camí Escolar)

A continuació podeu trobar informació detallada de cada una d’aquestes activitats.