ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió d’Estiu
3. Comissió de Festes
4. Comissió d’Extraescolars
5. Comissió de Comunicació
6. Comissió de Jornades
7. Comissió de Loteria
8. Comissió de Menjador
9. Delegats
10. Camí Escolar
11. Assemblea
12. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 17 de setembre. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió d’octubre.

ACTA REUNIÓ SETEMBRE