ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Comissió de Jornades i Loteria
6. Comissió de Menjador
7. Comissió d’Estiu
8. Delegats
9. Camí escolar
10. Assemblea
11. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dilluns 18/9/17 a la biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió d’octubre.

Podeu consultar l’acta de la reunió polsant aquí.
(Les actes estan protegides amb contrasenya. Podeu demanar-la a ampa@ampavoramar.cat)