ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA

2. Comissió de Festes

3. Comissió d’Extraescolars

4. Comissió de Comunicació

5. Comissió de Jornades i Loteria

6. Comissió de Menjador

7. Comissió d’Estiu

8. Delegats

9. Camí escolar

10. 50é aniversari

11. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: 19 de setembre de 2016, a la Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió d’octubre