ORDRE DEL DIA
1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Comissió de Jornades
6. Comissió de Loteria
7. Comissió de Menjador
8. Comissió d’Estiu
9. Delegats
10. Assemblea
11. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dilluns 16 d’octubre, a la biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de novembre.

Podeu consultar-ne l’acta polsant aquí.
(Les actes estan protegides amb contrasenya. Podeu demanar-la a ampa@ampavoramar.cat)