Aquest és l’ordre del dia de la reunió ordinària de la Junta de l’AMPA del mes d’octubre:

1. Temes interns AMPA.
a. Renovació de càrrecs.
b. Tresoreria. Aprovació comptes 2014-2015 i aprovació pressupost 2015-2016.
c. Preparació Assemblea. Comunicació i documents.
2. Cursa de la dona. Valoració acollida i inscripcions.
3. Loteria. Valoració i votació sobre el fet de tornar a fer loteria de Nadal.
4. Carnestoltes. Nova situació.
5. Resum Patronat (30/09/2015)
6. Full Informatiu
7. Precs i preguntes.

Lloc i data de la reunió : Biblioteca de l’escola de 21:00 a 23:00.
Preguem ajustar-se en l’horari.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del dia 9 de novembre.