ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Benvinguda als nous membres 3. Comissió de Festes
4. Comissió d’Extraescolars
5. Comissió de Comunicació
6. Comissió de Loteria
7. Comissió d’Estiu
8. Delegats
9. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar, dilluns 13/11/17 de 21:00 a 23:00.

Podeu consultar-ne l’acta polsant aquí.
(Les actes estan protegides amb contrasenya. Podeu demanar-la a ampa@ampavoramar.cat)