Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar, el 9 de novembre de 2015 de 21:00 a 23:00.

ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
a. Benvinguda nous membres
b. Valoració assemblea
c. Vocals i col·laboradors, llista actualitzada
d. Càrrecs i comissions
2. Comissió de Festes:
a. Tió
b. Cantata de Nadal
c. Cavalcada Reis
d. Carnestoltes
4. Comissió d’Extraescolars
5. Comissió de Comunicació
6. Comissió de Jornades i Loteria
7. Comissió de Menjador
8. Comissió d’Estiu
9. Resum reunió Patronat (28 d’octubre)
10. Precs i preguntes

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del dia 14 de
desembre.

Podeu consultar-ne l’acta

L’acta està protegida per una contrasenya, que podeu sol·licitar a la bústia de l’ampa: ampa@ampavoramar.cat