ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió de Patronat
6. Comissió d’Estiu
7. Comissió de Jornades
8. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00. Preguem ajustar-se en l’horari.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió d’abril.

Aquí podeu consultar l’acta de la reunió.

ACTA REUNIÓ ORDINARIA AMPA VORAMAR