ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió de Patronat
6. Comissió d’Estiu
7. Comissió de Jornades
8. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00 el proper 14 de maig. Preguem ajustar-se en
l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de juny.

Aquí podeu consultar l’acta de la reunió:

ACTA REUNIÓ MAIG 2018