ORDRE DEL DIA:

1. Intern AMPA

2. Comissió d’Extraescolars

3. Comissió d’Estiu

4. Comissió de festes (valoració Sant Jordi)

5. Comissió de Comunicació

6. Resum reunió Patronat

7. Camí Escolar

8. Comissió Jornades

9. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar, dilluns 8 de maig de 21:00 a 23:00.

Podeu consultar l’acta de la reunió polsant aquí