ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió de Patronat
6. Comissió d’Estiu
7. Comissió de Jornades
8. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 18 de juny. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de juliol.

Aquí podeu consultar l’acta de a reunió:

ACTA REUNIÓ JUNY