Ordre del dia:

1. Intern AMPA
2. Comissió d’Extraescolars
3. Comissió d’Estiu
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió Patronat
6. Camí Escolar
7. Comissió Jornades
8. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dimarts 6 de juny, a la Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00.

Podeu consultar-ne l’acta polsant aquí