L’ordre del dia de la reunió ordinària de l’AMPA del mes de juny és el següent:

1. Intern AMPA
2. Comissió d’extraescolars
3. Comissió de Comunicació
4. Comissió de Jornades
5. Comissió d’Estiu
6. Resum reunió Patronat (01 de juny)
7. Resum reunió delegats
8. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dilluns 13 de juny, a la Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00. Preguem ajustar-se en l’horari.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del dia 11 de juliol.