L’ordre del dia de la reunió ordinària de la junta de l’AMPA del mes de juny de 2015 és el següent:

1. Temes interns AMPA.
a. Renovació de càrrecs
b. Tresoreria
2. Comissió d’Estiu.
3. Comissió d’Extraescolars.
4. Comissió de Jornades.
5. Comissió de menjador.
6. Delegats: Valoració del curs.
7. Coordinadora d’entitats.
8. Resum reunió Patronat (27/05/2015).
9. Precs i preguntes.

Lloc i data de la reunió : Biblioteca Voramar de 21:00 aprox.a 23:00. Preguem ajustar-se en
l’horari. Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del 13 de juliol.

Podeu consultar l’acta de la reunió en aquest enllaç.