ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Proposta de renovació de càrrecs
3. Comissi´ó Estiu
4. Comissió de Festes
5. Comissió d’Extraescolars
6. Comissió de Comunicació
7. Comissió de Jornades
8. Comissió de Loteria
9. Comissió de Menjador
10. Comissió de Delegats
11. Camí escolar
12. Assemblea genesal
13. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 16 de setembre. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió d’octubre.