ORDRE DEL DIA :
1. Temes interns AMPA.
a. Benvinguda curs 2015-2016.
b. Renovació de càrrecs.
c. Tresoreria.
d. Dates properes reunions de junta i assemblea general.
e. Preparació Assemblea.
2. Comissió d’Estiu. Valoració de Casal juliol i setembre.
3. Resum reunions inici de curs i delegats.
4. Comissió d’Extraescolars. Inscripcions curs 2015-2016.
5. Resum Patronat (01/09/2015)
6. Precs i preguntes.

Lloc i data de la reunió : Biblioteca de l’escola de 21:00 a 23:00.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del dia 5 d’octubre.

Podeu consultar l’acta de la reunió en aquest enllaç.