ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió del Patronat
6. Comissió d’Estiu
7. Comissió de Jornades
8. Comissió de Loteria
9. Assemblea
10. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 15 de’octubre. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió d’octubre.

Aquí podeu consultar l’acta dela reunió.

ACTA REUNIÓ ORDINARIA AMPA VORAMAR