ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA. Assegurança de Responsabilitat Civil.
2. Comissió de Festes
3. Comissi´ó d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Comissió de Patronat
6. Comissió d’Estiu
7. Comissió de Jornades
8. Comissió de Loteria
9. Comissió de Menjador
10. Delegats
11. Comissió Camí Escolar
12. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 11 de novembre. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de desembre.