ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió d’Estiu
3. Comissió de Festes
3. Comissi´ó d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Comissió de Jornades
6. Comissió Menjador
7. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 11 de març. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió d’abril.

ACTA REUNIÓ JUNTA MARÇ 2019