ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió d’Estiu
3. Comissi´ó de Festes
4. Comissió d’Extraescolars
5. Comissió de Comunicaci´`ó
6. Comissió de Jornades
7. Comissió de Delegats
8. Camí Escolar
8. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 3 de juny. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de setembre.

ACTA REUNIÓ JUNTA AMPA JULIOL 2019