ORDRE DEL DIA

1. Comissió de Nadal: Tió, Reis i Patge Reial.
2. Comissi´ó de loteria: resum campanya 2019
3. Comissió de Carnestoltes
4. Comissió de Comunicació
5. Comissió d’Estiu
6. Comissió de Jornades: data xocolatada solidària Sant Joan de Dèu
7. Comissió d’Extraescolars
8. Comissió de Menjador
9.  Delegats
10. Comissió Camí Escolar
11. Afers Interns AMPA: Congestió web AMPA
12. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca de 21:00 a 23:00, dilluns 13 de gener. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de febrer.

Aquí podeu consultar l’acta de la reunió:

ACTA REUNIÓ ORDINARIA AMPA VORAMAR