ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
6. Comissió de Loteria
7. Comissió d’Estiu
9. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 14 de gener. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de febrer.

 

Aquí podeu consultar l’acta de la reunió.

ACTA REUNIÓ ORDINARIA AMPA VORAMAR