ORDRE DEL DIA

1. Comissió de Carnestoltes
2. Comissió de Comunicació
3. Comissió d’Estiu
4. Comissió de Jornades
5. Comissió d’Extraescolars
6. Comissió de Menjador
7.  Delegats
8. Comissió Camí Escolar
9. Afers Interns AMPA: Congestió web AMPA / Data xocolatada solidària / Diumenge de neteja altell AMPA
10. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca de 21:00 a 23:00, dilluns 10 de febrer. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de març.