ORDRE DEL DIA

1. Comissió de Festes: Nadal, Tió, Reis i resta.
2. Comissi´ó de loteria: resum campanya 2019
3. Comissió de Comunicació
4. Comissió d’ Estiu
5. Comissió de Jornades
6. Comissió d’Extraescolars
7. Comissió de Menjador
8.  Delegats
9. Comissió Camí Escolar
10. Afers Interns AMPA
11. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Menjador de l’escola de 21:00 a 23:00, dilluns 16 de desembre. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de gener.

Aquí podeu consultar l’acta de la reunió:

ACTA REUNIÓ ORDINARIA AMPA VORAMAR