ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió del Patronat
6. Comissió d’Estiu
7. Comissió de Jornades
8. Comissió de Loteria
9. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 10 de desembre. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de gener.