ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió Estiu
3. Comissió de Festes
4. Comissió d’Extraescolars
5. Comissió de Comunicació
6. Comissió de Jornades
7. Delegats
8. Camí escolar
9. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 9 dejuliol. Preguem ajustar-se en l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de setembre.

Aquí podeu consultar l’acta de a reunió:

ACTA REUNIÓ JULIOL