ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió d’Extraescolars
3. Comissió d’Estiu
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió Patronat
6. Comissió Jornades
7. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dilluns 10 de juliol, a la biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00.

Podeu consultar l’acta de la reunió polsant aquí