ORDRE DEL DIA
1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes:
a. Tió
b. Cavalcada Reis
c. Carnestoltes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió Patronat (16 de desembre)
6. Precs i preguntes
Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00. Preguem ajustar-se en
l’horari.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del dia 08 de febrer.

Premeu aquí per descarregar-vos l’acta

L’acta està protegida amb una clau. Per llegir-la podeu sol·licitar-la a ampa@ampavoramar.cat