ORDRE DEL DIA
1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Comissió de Loteria
6. Comissió d’Estiu
7. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dimarts 13 de febrer, a la biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de març.

Aquí podeu consultar l’acta de la reunió.

ACTA REUNIÓ ORDINARIA AMPA VORAMAR