Ordre del dia de la reunió ordinària del mes de febrer

1. Intern AMPA
2. Comissió Estiu
3. Comissió de Festes
4. Comissió d’extraescolars
5. Comissió de Comunicació
6. Comissió de Jornades
7. Delegats
8. Camí escolar
9. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar, el 20/2/17 de 21:00 a 23:00.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de març

Podeu consultar-ne l’acta aquí: Acta reunió febrer 2017

Les actes de les reunions de l’AMPA estan protegides amb contrasenya per tal que els cercadors no n’indexin els continguts. Per consultar-la, podeu demanar la contrasenya a ampa@ampavoramar.cat