ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Comissió de Loteria
6. Comissió d’Estiu
7. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dilluns 11/12/17, a la Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00.

 

Podeu consultar-ne l’acta polsant aquí.
(Les actes estan protegides amb contrasenya. Podeu demanar-la a ampa@ampavoramar.cat)