ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió Estiu
3. Comissió de Festes
4. Comissió d’extraescolars
5. Comissió de Comunicació.
6. Comissió de Loteria.
7. Delegats
8. Camí escolar
9. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar, el 12/12/16 de 21:00 a 23:00.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de gener

161212 ACTA REUNIÓ ORDINARIA AMPA VORAMAR

Podeu consultar-ne l’acta aquí: Acta reunió desembre 2016

Les actes de les reunions de l’AMPA estan protegides amb contrasenya per tal que els cercadors no n’indexin els continguts. Per consultar-la, podeu demanar la contrasenya a ampa@ampavoramar.cat