ORDRE DEL DIA

1. Intervenció President del PATRONAT

2. Intern AMPA

3. Comissió de Festes:

a. Tió

b. Cantata de Nadal

c. Cavalcada Reis

d. Carnestoltes

4. Comissió d’Extraescolars

5. Comissió de Comunicació

6. Comissió de Jornades i Loteria

7. Comissió de Menjador

8. Comissió d’Estiu (reunió comissió mixta)

9. Resum reunió Patronat (23 de novembre)

10. Resum reunió Delegats

11. Camí escolar

12. 50é aniversari

13. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Dilluns 14 de desembre del 2015 a la Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del gener

Podeu consultar l’acta de la reunió

L’acta està protegida per una contrasenya, que podeu sol·licitar a la bústia de l’ampa: ampa@ampavoramar.cat