ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió de Patronat
6. Comissió d’Estiu
7. Comissió de Jornades
8. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar, el dilluns 9/4/18 de 21:00 a 23:00. Preguem ajustar-se en l’horari. Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de maig.

Aquí podeu veure l’acta dela reunió ordinària d’abril.

ACTA REUNIÓ ORDINARIA ABRIL AMPA VORAMAR

A més, a finals del més d’abril es va realitzar una reunió extraordinària convocada per l’escola per comunicar el canvi en la direcció pedagógica de l’escola. A continuació teniu el contingut d’aquesta reunió.

ACTA REUNIÓ EXTRAORDINARIA ABRIL AMPA VORAMAR