ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió d’Estiu
3. Comissió de Menjador
4. Comissió de Festes (Sant Jordi)
5. Comissió d’Extraescolars
6. Comissió de Comunicació
7. Reunió de Patronat
8. Comissió de Jornades
9. Comissió 50è aniversari
10. Camí Escolar
11. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar, dilluns 3 d’abril de 21:00 a 23:00.
Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió de maig.

Podeu consultar l’acta de la reunió polsant aquí