ORDRE DEL DIA

1. Presentació dels logos VORAMAR

2. Intern AMPA

3. Comissió d’Extraescolars

4. Comissió de Comunicació

5. Comissió de Sant Jordi

6. Comissió d’Estiu

7. Resum reunió Patronat (30 de març)

9. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00. Preguem ajustar-se en

l’horari.

Les qüestions no tractades passaran a l’ordre del dia de la reunió del dia 9 de maig.

Premeu aquí per descarregar-vos l’acta

L’acta està protegida amb una clau. Per llegir-la podeu sol·licitar-la a ampa@ampavoramar.cat