ORDRE DEL DIA

1. Intern AMPA
2. Comissió de Festes
3. Comissió d’Extraescolars
4. Comissió de Comunicació
5. Resum reunió del Patronat
6. Comissió d’Estiu
7. Comissió de Jornades
8. Comissió de Loteria
9. Assemblea
10. Precs i preguntes

Lloc i data de la reunió: Biblioteca Voramar de 21:00 a 23:00, dilluns 10 de desembre. Preguem ajustar-se en l’horari.

Aquí podeu consultar l’acta de la reunió:

181214 ACTA REUNIÓ ORDINARIA AMPA VORAMAR