El passat dia 30 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General de l’AMPA, amb la participació dels seus actuals membres i d’altres que van acudir per conèixer de primera mà l’activitat que s’hi desenvolupa. L’objectiu, sumar col·laboracions per tal de poder fer viables activitats com la carrossa de Reis, en risc d’extinció, entre d’altres.

També van ser-hi presents la Direcció de l’escola i una representació del Patronat, a qui se’ls va agrair la col·laboració en l’organització de les activitats del 50è aniversari del curs passat.

Durant l’Assemblea es va aprovar el balanç econòmic del curs 2016-2017 i també els pressupostos del 2017-2018. Així mateix, els representants de l’AMPA van fer una crida a la participació en les diferents comissions, apel·lant que l’altruisme de tots els seus membres redunda directament en benefici dels nostres infants.

ORDRE DEL DIA

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior. Podeu consultar-la polsant aquí
– Memòria de les activitats desenvolupades durant el curs 2016-2017.
– Estat de comptes del curs 2016-2017.
– Pressupost pel curs 2017-2018.
– Quotes pel curs 2017-2018.
– Programa de les activitats a desenvolupar durant el curs 2017-2018.
– Eleccions de la nova Junta.
– Precs i preguntes.

Podeu consultar l’estat dels comptes i el pressupost.

Segons els estatuts de la nostra associació, queden a disposició de l’Assemblea els càrrecs següents: vicepresidència i vocals senars.
Qualsevol membre de l’associació interessat en formar part de la Junta o col·laborar en alguna de les comissions de treball, preguem presenti la seva sol·licitud a la secretaria de l’escola abans de l’Assemblea o bé, en el decurs d’aquesta.