Dilluns 26 d’octubre del 2015 es va celebrar l’ASSEMBLEA GENERAL ordinària de la nostra Associació de mares i pares de l’escola Voramar a les 20:30 en única convocatòria a la que tothom hi estava convidat.

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda a les famílies a l’Assemblea General 2015.
2. Presentació de l’AMPA VORAMAR. Organització, serveis i activitats:
3. Aprovació de l’ACTA de l’ASSEMBLEA GENERAL de 2014 (es pot consultar a http://www.ampavoramar.cat a partir del 10 d’octubre de 2010).
4. Aprovació dels COMPTES ANUALS curs 2014/15 i del PRESSUPOST de l’AMPA VORAMAR pel curs 2015/16 (es poden consultar a http://www.ampavoramar.cat a partir del 10 d’octubre de 2010).
5. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva AMPA VORAMAR: Vicepresidencia, Tresoreria, Presidència i vocals senars.
6. Precs i Preguntes.

RENOVACIÓ DE CÀRRECS APROVADA PER L’ASSEMBLEA

President: Toni Domènech,
Tresorer: Enric Mira
Sots-presidenta: Isaura Torres
i continua la secretària: Anna Llagostera

Premeu aquí per descarregar l’acta de l’Assemblea

L’acta està protegida amb contrasenya. Podeu sol·licitar-la a ampa@ampavoramar.cat.

Pel vostre interès, podeu descarregar-vos la següent informació:
Acta de l’Assemblea General del 2014
Comptes anuals 2014-2015 i pressupost AMPA VORAMAR 2015-2016
Llibre de caixa AMPA VORAMAR 2014-2015