Què és l’AMPA Voramar?

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’escola Voramar està formada per totes les famílies que tenim els fills a l’escola Voramar. L’objectiu general és el de promoure la participació de les famílies i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

Per què és bo participar a l’AMPA?

  • És positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació dels fills
  • És una forma de conèixer i compartir amb altres pares les pròpies inquietuds i propostes
  • Ajuda a conèixer i a entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa

Com ens organitzem a l’AMPA Voramar?

TOTS els pares i mares de l’escola Voramar formem part d’aquesta Associació.

L’òrgan suprem és l’Assemblea General, a la que tenen dret a participar-hi tots els socis. Es convoca, com a mínim, un cop a l’any i té la funció de marcar les directrius generals d’actuació de l’AMPA. Aquesta Assemblea escull periòdicament una Junta Directiva, formada per President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari, Tresorer i vocals.

La Junta Directiva habitualment s’estructura en Comissions (cultura, actes socials, activitats extraescolars, etc.) que engloben les diferents activitats que realitza l’AMPA. Cada una d’aquestes activitats té un o més vocals responsables per fer-ne el seguiment. Ens reunim un cop al mes (habitualment el segon dilluns de cada mes) i en aquesta reunió hi estan convidats tots els socis que desitgin assistir-hi (tant els que formen part de la Junta com els que no).

Quina representació tenim als diferents estaments de l’escola?

  • En el Patronat de la Fundació VORAMAR, pel President i un membre escollit per la Junta.
  • A la Comissió Mixta AMPA – ESCOLA, per dos membres escollits per la Junta.
  • En el Consell Escolar per un membre escollit per la Junta.

Aquí us podeu descarregar els ESTATUTS i el REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR de l’AMPA Voramar.