Presentació i objectius

L’art és un acte per el qual l’esser humà expressa els seus sentiments, pensaments, coses que veu cada dia i que pot representar-lo sobre paper, tela, fang, etc.
L’objectiu general d’aquest projecte educatiu és experimentar l’art com a objecte de plaer i recreació, així com fomentar la imaginació, la creativitat i la participació dels participants.
Un dels objectius que també es pretén assolir és el de crear una dinàmica de grup, captar l’atenció dels infants i afavorir unes actituds i l’autocontrol davant de la por, del nerviosisme, les rebequeries, el mal humor, valors que ajudin als infants a expressar els seus sentiments i les seves sensacions, a exercitar i a valorar l’esforç.

Metodologia i continguts

Per aquesta activitat utilitzarem un mètode actiu basant-nos en el joc com a mitjà d’aprenentatge i experimentació amb els diferents tipus de material i tècniques.
Incorporar algunes formes d’entrenament sensoriomotriu.
Oferir les eines necessàries per a desenvolupar la capacitat creativa, per imaginar i expressar-se.
A partir de les activitats, guiar als infants a expressar i a comprendre a interactuar i ajudar-los a la descoberta del medi i del seu propi vincle i de les diferents tècniques artístiques que existeixen
La metodologia a seguir es basa en la intercomunicació entre les tres àrees de llenguatge artístic, Visual- sensorial i plàstic.
A mesura que el nen o nena vagi progressant anirem creant projectes ,per tal de motiva i despertar l’ interès propi per allò que els envolta.

Professor i gestió de l’activitat

Diverjoc.

Diverjoc neix l’estiu de 1999 com una entitat sense afany de lucre. És un col·lectiu de professionals amb experiència docent i en l’organització i dinamització d’activitats extraescolars, menjadors escolars, casals i esdeveniments de caràcter lúdic, esportiu, cultural i de lleure.

Diverjoc, s’ajusta a un model d’entitat, innovadora i multidisciplinar, que a banda de recollir les inquietuds educatives de tot l’equip de personal, garanteix uns trets diferencials definitoris: el factor lúdic i el rigor als serveis.

Diverjoc és una entitat orientada a la qualitat del servei, a la satisfacció dels clients i compromesos amb la formació i el divertiment dels més de 3.000 nens i nenes que participen en les activitats dirigides pels nostres monitors de lleure.

Actualment més de 35 AMPA i Escoles confien en els nostres projectes, i el nostre planter està format per més de 180 persones.

Per més informació:

www.diverjoc.net

Nivells, horaris, núm. places i preus curs 2014/15

Taller d’Art 1 P3  dimecres  17.00 a 18.00 15 150€
Taller d’Art 2 P4  dimecres  17.00 a 18.00 15 150€
Taller d’Art 3 P5  dimarts  17.00 a 18.00 15 150€
Taller d’Art 4 1er EP  dilluns  17.00 a 18.00 15 150€
Taller d’Art 5 2on EP  dilluns  17.00 a 18.00 15 150€

 Responsable AMPA

Elsa Farré

Email: extraescolars@ampavoramar.cat //  info@diverjoc.net