US ATREVIU A FER BRILLAR ELS ULLS AL VOSTRE VOLTANT

La resiliència psicològica és la capacitat que té una persona per a resistir i superar agressions continuades. Està relacionada amb l’autoestima.

Està demostrat que la resiliència d’una persona és major quan compta amb almenys una bona relació afectiva amb una persona. Quan un subjecte es comporta de manera resilient pot recuperar-se després de la vivència traumàtica i fins i tot pot sortir-ne enfortit.

La resiliència es pot adquirir. És important educar els nens i nenes per ser persones fortes i responsables, han d’aprendre a fer front als problemes que puguin anar tenint al llarg de la seva vida, tant en l’àmbit familiar, social com escolar i cal que actuïn amb responsabilitat davant dels seus comportaments.

Ens en parlarà en Jordi Grané, llicenciat en filosofia, màster en sociologia i professor de la URL i de la UAB.

DIA: 24 DE NOVEMBRE DE 2014
HORA: 20:00 h.
LLOC: ESCOLA VORAMAR, C/ RAMON TURRÓ, 130 08005 – BARCELONA